Slow-dating

Enquête MKB Leden
Als bestuur zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de activiteiten van de vereniging beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de leden. Vanuit dat kader willen we jullie vragen om de Enquête in te vullen en te mailen naar [email protected] of in te leveren tijdens de komende bijeenkomst.

Verslag bijeenkomst 23 februari 2017 | Slow-dating
Annelyn de Boer opende om 20:00 uur onze netwerkavond en wij werden welkom geheten bij Brasserie de Plantage in Veenendaal. Na de pitches van de introducees vertelde Jan Peter Schenk – eigenaar van Brasserie de Plantage en tevens lid van MKB Valleiregio over het concept van de Plantage en de bijzondere biertjes die je hier kunt drinken.

Slow-dating
Deze avond stond in het teken van “Slow-dating”. Hans van Diën legde de spelregels uit en daarna kon een ieder, met een partner naar keuze, eens echt de diepte ingaan door te informeren naar de passie en beweegredenen van de ander, te vragen wat de ander als leukste klanten ervaart, wie hij/zij nog als klant zoekt en hoe hij daarbij geholpen kan worden. Hierna werden de rollen omgedraaid.

Iedereen had de smaak goed te pakken en het vervolg van de avond werd óók benut om, onder het genot van een drankje en heerlijke huisgerookte en -gegrilde hapjes, enthousiast te netwerken en bij te praten. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor deze zeer geslaagde bijeenkomst.

Interesse om jouw bedrijf meer zichtbaar te maken? Wij hebben diverse sponsorpakketten om dit mogelijk te maken.

Klik hier voor een foto overzicht.

Welkom aan onze nieuwe leden
Roland Ottens van Ottens Vallei Notaris

Mededelingen
• Let op! Een aantal bijeenkomsten vallen op een andere datum dan de laatste donderdag van de maand! Noteer alvast in je agenda:
20 april 2017 – Agemene Leden Vergadering en bedrijfsbezoek DeliXL
18 mei 2017 – netwerkbijeenkomst, programma volgt later

• Het bestuur van MKB Valleiregio is verheugd om haar leden te kunnen melden dat de volgende kandidaten zich hebben aangemeld voor de volgende functies:

Voorzitterschap, ter vervanging van de huidige voorzitter Annelyn de Boer:
o Bas van Riel – van Molenaar van Riel advocaten

Uitbreiding van de activiteitencommissie:
o Christian den Hartog van Xantion
o Maarten Hindriks van Maarten HINDRIKS Architecten buro

Heb je gegronde bezwaren tegen hun benoeming tijdens de ALV van 20 april a.s., dan verzoeken wij je om dit ruimschoots van te voren, liefst z.s.m. te melden per e-mail: [email protected], voorzien van een onderbouwing.

• Vind je het leuk om ook eens een verslag te schrijven over een van onze bijeenkomsten? Meld je dan aan bij het bestuur.
• De website van MKB Valleiregio wordt goed bezocht, ook de ledenpagina. Zorg ervoor dat je profiel up2date is en daarmee je bedrijf zichtbaar is.
• Heb je een idee voor een activiteit, of wil je doorgeven aan welk bedrijf jij een bezoek wilt brengen? Neem contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar [email protected].

De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 30 maart 2017 bij ‘Moeke’ te Rhenen waar wij een lezing ontvangen van Marica van der Meer. Marica schreef 3 boeken, ‘Van vuur naar ijs’, ‘Rond Afrika’ en haar laatste boek ‘Weg van de wereld’, over haar fietsreis van Nederland naar Australië, die verscheen in februari 2016. Deze reis is het onderwerp van haar lezing, die zij zal ondersteunen met prachtig foto- en filmmateriaal.

Het Bestuur