Energieneutraal in 2050?

De eerste bijeenkomst in 2018 van ons bedrijvige netwerk zette de schijnwerper gelijk op een actueel en urgent thema; nl. duurzaamheid. Voorzitter Bas van Riel opende met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen, nodigde de introducees uit zich voor te stellen en gaf een overzicht van de concrete opdrachten van het netwerk sinds de vorige bijeenkomst.

Windcabines in Gemeente Ede
Peter Scholtens, adviseur duurzaamheid van de Gemeente Ede, hield een presentatie over het ambitieuze project ‘energieneutraal in 2050’. Een immens project dat met dito investering en organisatie gepaard gaat. Hierbij gaan alle verbruiken en producties, ook die van bedrijven, in een databank om optimaal te monitoren. Nu al worden 2 windcabines ingezet en is 10% van de geproduceerde energie duurzaam. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde, levert de Gemeente Ede een goed resultaat af. Peter is dan ook hoopvol gestemd; ook al omdat ‘het vastgoed naar energielabel A’ waarschijnlijk al voor 2020 een feit is.

Klimaatplantsoenen
Valentijn Kleijnen, operationeel directeur van MPD Groene Energie, presenteerde daarna ‘zijn Klimaatplantsoenen’ in een aansprekend filmpje. Er zijn twee bio-energie installaties geplaatst waarbij het snoeiafval van de tuinbezitters een belangrijke brandstof is. Dit wordt dan in de vorm van houtsnippers aangeleverd aan het Warmtebedrijf Ede. Reeds 18 kilometer warmtenet van de beoogde 30 kilometer is gerealiseerd in de Gemeente Ede. Prachtig op weg dus!

Klein, slim, groepje met Jan
Jan van Santen, directeur Mondial Waaijenberg Groep sinds 1993, vertelde waarom MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) in zijn branche zo normaal is en ècht iets oplevert. Verschillende onderdelen van zijn onderneming leveren het bewijs van circulaire economie. Zoals Facility Warehousing waarbij bruikbare inventaris gerecycled wordt voor bijvoorbeeld schoolprojecten in het buitenland. Maar ook een energieneutrale opslagloods voor de verhuisgroep is een overtuiging waarin Jan graag investeert. Ideeën uitwisselen doet hij met een select groepje ondernemers in een zg. k-s-g-tje; klein, slim groepje.

Netwerken
De vragen van de geïnteresseerde ondernemers pleiten ook voor communicatie op voorhand door de gemeente, in verband met beoogde investeringen. Ook de bemiddelende rol van de Gemeente Ede met stakeholders wordt op prijs gesteld. Het glas wijn, glaasje fris en de bitterbal waren de stille getuigen van een bruisende netwerkborrel na afloop.

Mededelingen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2018 neemt Mirjam Ouwehand afscheid als bestuurslid. In verband met wisselingen binnen het bestuur is er per die datum een functie beschikbaar binnen de activiteitencommissie. Heb jij organisatietalent en vind je het leuk om bijeenkomsten te organiseren? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden of stuur een e-mail naar [email protected].
Het bestuur is per april ook op zoek naar een penningmeester/secretaris ter vervanging van Susanne Scharer. Susanne blijft in het bestuur en draagt het takenpakket over aan de nieuwe penningmeester/secretaris. Heb jij affiniteit met het penningmeesterschap en wil je secretaris worden van MKB Valleiregio? Neem voor meer informatie contact op met het bestuur en stuur een e-mail naar [email protected].
Wat je moet weten over de AVG en slow netwerken komen we te weten tijdens de bijeenkomst van 22 februari a.s.. Lees meer en meld je hier aan.
Heb je een idee voor een activiteit, of wil je doorgeven aan welk bedrijf jij een bezoek wilt brengen? Neem contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar [email protected].

Heb je een vraag? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar [email protected].