ZIEKTEKOSTENVERZEKERING JONG MKB NEDERLAND

Beste MKB Vallei regio leden, BELANGRIJKE INFO COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING JONG MKB NEDERLAND Zoals jullie allemaal weten zijn wij in 2010 “los” gegaan van Jong MKB Nederland. Binnen de samenwerking was een collectieve ziektekostenverzekering mogelijk. Nu wij niet meer samenwerken stopt deze korting. Heb je dus een collectieve ziektekosten verzekering afgesloten met Jong MKB Nederland (Jong MKB Valleiregio) dan moet je deze verzekering gaan aanpassen voor 1 januari 2011. Er zijn dan een aantal opties mogelijk (medewerkers zijn leden van MKB Valleiregio). MKB Vallei Regio heeft er voor gekozen alleen met Menzis een collectiviteit af te sluiten. Regeling MKB Vallei Regio Korting 7% en 9% bij Menzis Voorwaarde: lidmaatschap MKB Vallei Regio Collectiviteitsnummer 53591 Voor de ZZP-ers geldt afspraaknummer 53592. Onder dit nummer kunnen ZZP-ers die belangstelling hebben, zich aannmelden. De leden met personeel krijgen, als zij een collectief contract met Menzis willen aangaan, een eigen nummer. Dit nummer wordt vervolgens gekoppeld aan het overkoepelend nummer. Het vergoedingenoverzicht en de premietabellen zijn bijgesloten. De korting geldt tevens voor de gezinsleden. De korting is niet afhankelijk van het aantal werknemers die deel nemen. Medewerkers die bij Menzis verzekerd willen worden, worden zowel voor de basis- als voor de aanvullende pakketten geaccepteerd, ongeacht hun gezondheid. Regeling van ZZP Nederland Korting 7% en 9% Voorwaarde: lidmaatschap ZZP Nederland (20.00 euro per jaar) Collectiviteitsnummer 44693 www.menzis.nl/web/Consumenten/Verzekeringen/ZZPNederlandMenzis.htm Telefoonnummer ZZP Nederland: 050-3144344 Regeling MKB Nederland Korting 7% en 9% Voorwaarde: lidmaatschap MKB Nederland (rechtstreeks met MKB Nederland lid worden 250.00) Collectiviteitsnummer voor de ZZP-ers 44922 Collectiviteitsnummer werkgever moet worden aangemaakt en gekoppeld worden aan de mantel van MKB Nederland met afspraak 43387 Telefoonnummer MKB-desk 0598-382858. Het proces van aan- en afmelden Aanmelden: Medewerkers die reeds bij Menzis verzekerd zijn, kunnen direct deelnemen. Zij kunnen, middels het wijzigingsformulier (vraag 11, zie serviceboekje 2011) die onlangs naar alle Menzis-verzekerden is gestuurd, zich aanmelden voor de collectieve verzekering. Het wijzigingsformulier is tevens bijgevoegd. Medewerkers die elders verzekerd zijn, moeten zich middels een aanmeldingsformulier bij Menzis aanmelden. Bijgaand treft u dit formulier ook aan. Medewerkers die in de loop van het jaar in dienst komen en bij Menzis verzekerd zijn, kunnen ook direct mee gaan doen. Medewerkers die in de loop van het jaar in dienst komen en bij een andere maatschappij collectief (via vorige werkgever) verzekerd zijn, kunnen per de datum in dienst wijzigen van maatschappij. Afmelden: Medewerkers die uit dienst gaan, kunnen niet meer genieten van de collectieve verzekering. Deze medewerkers kunnen middels een email naar collectief@menzis.nl worden afgemeld onder vermelding van naam, verzekerdenummer of eventueel hun bs-nummer met de datum dat ze uit dienst gaan. Onze administratie zal de huidige polis omzetten naar een individuele polis. Door deze wijziging krijgen de afgemelde medewerkers een aangepaste polis thuis. Medewerkers die uit gaan en bij de nieuwe werkgever collectief verzekerd kunnen worden, kunnen van maatschappij veranderen MKB Vallei Regio is niet verantwoordelijk voor welke kosten dan ook die gedeclareerd worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan- en afmelden. Download hier de bijbehorende bestanden: – Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering – Premie BV7AV9 – Vergoedingenwijzer 2011 – Wijzigingsformulier