Vallei Business

Het Netwerk In het artikel ’het netwerk’ van het blad Business besteedt de redactie aandacht aan een aantal ondernemersorganisaties in de regio. Aan de hand van drie vragen, beantwoord door de voorzitters van de organisaties, wordt een beknopt overzicht per organisatie gegeven. Voor de eerste editie van dit artikel koos de redactie voor drie bekende organisaties in de regio: Businessclub de Gelderse Kring, Ondernemerskring Midden-Gelderland en MKB Valleiregio. – Lees hier het hele artikel