Notulen ledenvergadering 2008

Download hier de notulen van de bestuusverg en van de ledenverg. Klik hier »