Nieuw bestuur!

Zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten hebben wij sinds 25 oktober een nieuwe bestuur. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken de nieuwe bestuursleden en natuurlijk de bestuursleden die op hun post zijn blijven zitten aan jullie voor te stellen. Na slechts een paar bestuursvergaderingen kan ik jullie in ieder geval melden dat het een prachtig team is waar met een nieuw elan en veel ambitie wordt samengewerkt. De doelstelling voor ons als bestuur is eenvoudig maar wellicht niet makkelijk: Het bevorderen van de onderlinge contacten door middel van attractieve en leerzame bijeenkomsten. Dat wij dit niet alleen kunnen is duidelijk daarom willen wij graag samen met jullie niet alleen terug kijken wat wij allen gerealiseerd hebben ( de grootste JMKB van Nederland) maar ook hoe gaan wij hier in de toekomst een nog hechtere club van maken. Omdat wij daar graag iedereen in zien participeren zou ik willen besluiten met een uitspraak van John F. Kennedy de 35e president van de VS “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”. Met vriendelijke groet, Jong MKB Valleiregio bestuur