Gestart… en wat nu?

Dat was het thema van de bijeenkomst op donderdag 25 september van het JongMKB Valleiregio, gesponsord door ING Bank en Alfa accountants en adviseurs. Deze laatste twee hebben een avondvullend en zeer interessant programma samengesteld. Nadat de Doesburgzaal van Restaurant L’Orage gevuld was met ruim 90 gasten, werd het buffet geopend door Ronald Blomsteel (voorzitter JongMKB Valleiregio). Dit buffet was zeer goed verzorgd en iedereen zat vervolgens met een bord vol lekkere hapjes te genieten en kennis te maken met de andere mensen aan tafel. Vervolgens nam de eerst gastspreker het woord; Fou-Khan Tsang, lid van de hoofddirectie bij Alfa. Hij begon zijn presentatie met een afbeelding van een heteluchtballon. Deze avond werden er namelijk onder de aanwezigen twee waardebonnen verloot voor een ballonvaart. Ook gebruikte Fou-Khan de heteluchtballon als metafoor. “Af en toe is het noodzakelijk om afstand te nemen van uw dagelijks werk als ondernemer” alsdus Tsang. Verder gaf hij aan dat het erg belangrijk is om je als ondernemer bewust te zijn van de strategie, marketing, management en structuur. Na dit gezegd te hebben stelde Fou-Khan “Ondernemers vertonen koeiengedrag”. Hiermee probeerde hij aan te geven dat veel ondernemers vaak mee gaan met dat wat de concurrenten doen. Het is volgens Tsang juist belangrijk om te bedenken wat je klanten willen en je juist te onderscheiden van je concurrenten door iets anders te gaan doen. Daarom adviseert Fou-Khan om als ondernemer een strategie letterlijk op papier te zetten en deze in een bureaulade te leggen. “Op het moment dat er dan een belangrijke beslissing genomen moet worden, pak je de strategie er bij en leg je het plan langs de strategie.” Naast dat Fou-Khan er in geslaagd is om de aanwezige MKB-ers bewust te laten worden van hun eigen strategie, heeft hij ook nog uitleg gegeven over de aankomende wetswijzigingen met betrekking tot Personenvennootschapwetgeving. Alhoewel dit wellicht niet voor alle aanwezigen van toepassing was, is het toch belangrijk om je als ondernemer bewust te zijn van mogelijke wijzigingen van deze aard. Na een korte pauze waarin er een kopje koffie geserveerd werd, werd de avond voortgezet door Wout van der Goot (Trusted Advisory). Hij begon zijn presentatie met de vraag of de aanwezigen enig idee hadden van hoeveel procent van de ondernemingen opgevolgd worden door familieleden. De percentages die genoemd werden waren veel lager dan de werkelijk 40%. Hij vervolgde met het uitleggen van de waarde van een ondernemingen, iets wat natuurlijk erg belangrijk is bij het overdragen van een onderneming. Volgens Wout bestaat DE waarde niet. Vaak wordt er gekeken naar de economische waarde van een onderneming, maar bij deze waarde wordt er vooral naar het verleden gekeken. Het is belangrijk om als ondernemer bewust te zijn van de waarde van je onderneming. “80 procent van de ondernemers heeft geen benul van hun ondernemingswaarde” aldus van der Goot. “Niet alleen financiële zaken bepalen de waarde, maar ook zaken zoals imago, bedreigingen, kansen en persoonsgebonden goodwill bepalen de ondernemingswaarde.” Van der Goot heeft de aanwezigen duidelijk gemaakt dat succesvol ondernemen vraagt om inzicht. Hij geeft aan dat de grootste fout van ondernemers is, dat zij alles zelf willen blijven doen. “Succesvol ondernemen begint met loslaten. Dit proces begint als uw partner de boekhouding verzorgt.” Tot slot gaf Wout aan dat veel ondernemers last hebben, of krijgen, van een OASE. Hiermee bedoelde hij niet een ‘waterrijke, vruchtbare streek in de woestijn’ (Van Dale), maar OASE is de afkorting voor Overlijden, Arbeidsongeschikt, Stoppen met werken en Echtscheiding. “Acht op de tien ondernemers weet niet wat er gebeurt met hun onderneming als er OASE optreedt”. Ook dit was weer stof tot nadenken voor de aanwezigen ondernemers. De gezellige en nuttige avond werd afgesloten met de verloting van de ballonvaart en de mogelijkheid tot netwerken onder het genot van een lekker hapje en drankje. Al met al was ook dit weer een zeer geslaagde bijeenkomst van het JongMKB!