Geslaagde avond bij Pors de Ridder PR te Ede

Op donderdag 24 april jl., waren wij welkom bij Pors De Ridder in Ede, een bedrijf dat zich bezig houdt met naamsbekendheid en publiciteit voor bedrijven in de media. De avond begon met de jaarlijkse ALV. Voorzitter Ronald Blomsteel deelde de leden mee dat 2007 een succesvol jaar was voor de Jong MKB-ers. Het hoogtepunt was natuurlijk het 5 jarig jubileum dat werd gevierd in De Residence in Rhenen. Nagenoeg alle leden waren aanwezig en hebben genoten van een moorddiner. Het aantal leden ligt nog steeds rond de 100. Het bestuur heeft zich als doel gesteld dat de opkomst tijdens de maandelijkse bijeenkomst hoger wordt, nu ligt dit aantal rond de 30 leden. De jaarplanning voor 2008 is gereed; zo zal er in mei een tennisclinic zijn op VTC met aansluitend een barbecue en in juni gaan we met drie leden van Jong MKB de bossen in, gevolgd door een borrel bij De Residence. Vanzelfsprekend zijn nieuwe leden van harte welkom. Penningmeester Tineke Schaap heeft vervolgens de financiële cijfers over 2007 toegelicht; het jaar is afgesloten met een positief resultaat. Ten slotte heeft Jettie van den Houdt de enquête besproken. Hieruit volgt onder meer dat de leden graag een bezoek afleggen bij collega-bedrijven. De uitslag van de enquête is terug te lezen op de website. Na sluiting van de vergadering, heeft Peter van Asten een presentatie gegeven over het bedrijf ACN. Dit internationale bedrijf houdt zich in hoofdzaak bezig met digitale telefonie en zal vanaf juli 2008 ook vanuit Nederland opereren. Als sluitstuk van de avond heeft Peter Pors een presentatie gehouden over zijn bedrijf. Pors De Ridder is de schakel tussen het bedrijf en de media. Zo zorgt Pors De Ridder ervoor dat er voor een klant een persbericht wordt opgesteld en er contacten worden gelegd met diverse journalisten die dit persbericht willen publiceren in verschillende landelijke of regionale bladen. Dit levert voor het bedrijf naamsbekendheid, en dus nieuwe opdrachtgevers, op. Daarnaast kunnen bedrijven bij Pors De Ridder terecht voor het opstellen van teksten voor flyers, nieuwsbrieven en websites. Pors De Ridder is dus het bedrijf als u uw bedrijf op de kaart wilt zetten. Na deze presentatie hebben we onder het genot van een drankje en diverse hapjes nog na kunnen praten. Kortom, een geslaagde avond.