InnoPartner

Algemene informatie

InnoPartner is een professioneel adviesbureau met relevante ervaring op het gebied van projectsubsidies, fiscale aftrek, investeringspremies, fondsen en innovatiekredieten op het gebied van: * Technologie en innovatie, * Internationaal ondernemen, * Land- en tuinbouw, * Visserij en aquacultuur, * Duurzame energie, * Natuur en milieu, * Plattelandsontwikkeling, * Regionale ontwikkeling.Het bedrijf richt zich op het ondersteunen van ondernemers bij hun innovatie- en investeringsplannen op het gebied van het orienteren op, het verwerven van, het uitvoeren en het afhandelen van projectsubsidies, fiscale aftrek, investeringspremies, fondsen en innovatiekredieten .InnoPartner ondersteunt actief bij het ontwikkelen en uitwerken van innovatie- en investeringsplannen, zoals het opstellen van begrotingen, planningen, exploitatieberekeningen, het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en bespreken van intellectueel eigendom.InnoPartner is bekend met regionale/provinciale, nationale en Europese regelingen en is bekend met provinciale en nationale organisaties als SenterNovem/EZ, Dienst Regelingen/LNV, EVD, Octrooibureau.InnoPartner kan gericht adviseren bij investeringsplannen ten aanzien van de mogelijkheden van fiscale aftrek als speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), milieu- en energie investeringspremies (MIA/VAMIL, EIA) ende mogelijkheden van de Innovatiebox (ter vervanging van de octrooibox).InnoPartner kan ondersteunen vanaf het orienteren, het toetsen met uitvoerende ambtenaren, het opstellen en indienen van een aanvraag tot en met het ondersteunen bij de projectuitvoering en -afhandeling, zoals het opstellen van de projectadministratie, het doorgeven van projectwijzigingen, tussentijdse en eindrapportage, voorbereiden accountantscontroleen kennisbescherming en kennisverspreiding.

Robert Janssens
Adviseur subsidie en innovatie

06-21707397
info@innopartner.nl

Contactdetails

06-21707397
847544784

Bezoekadres

Selterskampweg 77
6721 AS, Wageningen

info@innopartner.nl
www.innopartner.nl