Bijeenkomst; Hoe raakt het Belastingplan 2019 MKB-ondernemers financieel?