Zakelijke conflicten en de kracht van de oplossing

Een zakelijk conflict kan te maken hebben met een geschil met een partner, een klant of een toeleverancier en is voor beide partijen vaak heel ingrijpend en frustrerend. Naarmate het langer duurt en er meer professionals bij betrokken raken kan het conflict verder escaleren. Met als gevolg een langdurige en kostbare strijd, met soms alleen maar verliezers. Is er misschien een beter alternatief voorhanden?

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een arbeidsconflict, waarin ook arbeidsongeschiktheid een rol speelt, wordt ingegaan op de mogelijkheden om samen tot een oplossing te komen. Dit kan door mediation opgelost worden indien beide partijen hiermee instemmen. Maar als er geen instemming is, zal er mogelijk toch een advocaat geraadpleegd moeten worden. Beide situaties zullen aan de hand van een casus uit de praktijk worden toegelicht, waarbij ook de rol van de werkgever, de arboarts en de coach aandacht zullen krijgen.

Deze presentatie/workshop zal worden verzorgd door:

  • Richard Vonk, advocaat en mediator bij Van Veen Advocaten in Ede.

We hopen dat na afloop iedereen beter inzicht heeft gekregen in de voor- en nadelen van beide opties. Het doel is om daadwerkelijk aan te sturen op een snelle en kostenvriendelijke oplossing in toekomstige situaties.

Programma

19:30 Inloop met koffie, thee of fris
20:00 Opening door de voorzitter
20:15 Presentatie praktijkvoorbeeld van een arbeidsconflict
21:15 Netwerkavond met hapje en drankjes
22:30 Einde programma.

Locatie

Wageningen UR, Impulse (gebouw 115), Stippeneng 2, 6708 WE Wageningen.
Parkeren in de directe omgeving.

Aanmelden

  • MKB Valleiregio volgt het coronabeleid van de overheid.
  • Graag uiterlijk 21 oktober a.s. aanmelden in verband met reservering.
  • Als je je wel hebt aangemeld, niet komt en niet afmeldt voor 21 oktober a.s. kan er € 25,- excl. btw voor administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • Introducees zijn van harte welkom. De deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

We zien je graag op donderdag 27 oktober 2022 bij Impulse in Wageningen.

Het Bestuur

Bekijk de aanmeldingen!