Bedrijfsbezoek en ALV – Fabulous Workspots in Groot Nergena Bennekom

Langs de Langesteeg in Bennekom stond ooit het kasteel Nergena dat vrijwel zeker eigendom was van de Hertog van Gelre. Het kasteel stond bij het Rhenense veen en was een belangrijk verdedigingswerk tijdens de gevechten met de bisschop van Utrecht die hun geschillen vaak uitvochten in de Gelderse Vallei. Het kasteel is in de loop van de 15de eeuw verwoest.

In 1952 is het huidige hoofdgebouw en bijgebouwen gebouwd in de stijl van het Heerenhuis Nergena, gelegen rond de ‘Grote vijver’ van Nergena. Hier hebben een Rijksinstituut en DLV zich gevestigd, en vervolgens Seres. Na het vertrek van Seres heeft het de afgelopen jaren leeg gestaan. Maar inmiddels is er een enthousiaste ondernemer ingetrokken die het gebouw rigoureus heeft aangepakt. De verbouwing van het prachtig gelegen rijksmonument Groot Nergena is bijna klaar en er zijn luxe werkplekken, vergader-/trainingsruimtes, kantoren en coachingruimtes gerealiseerd met een fraai uitzicht over de weilanden. Een prachtige tijdelijke werkomgeving voor ondernemers!

In combinatie met deze bijeenkomst wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur vraagt iedereen nadrukkelijk om bij de ALV aanwezig te zijn. Dit is een belangrijke bijeenkomst om je betrokkenheid bij en de continuïteit van onze vereniging te versterken. Om je voor te bereiden op deze avond kun je de agenda, jaarcijfers, begroting en notulen 2019 downloaden.

Heb je vragen of opmerkingen? Voor een soepel verloop van de vergadering ontvangen we die graag vooraf schriftelijk op info@mkbvalleiregio.nl en uiterlijk woensdag 26 augustus vóór 17:00 uur.

Er liggen enkele exemplaren van de complete jaarrekening en begroting op de ontvangsttafel ter inzage.

Programma

17:30: Ontvangst met fris, thee en koffie
18:00: Opening door de voorzitter + korte pitches van introducees
18:15: Warm/koud buffet
19:30: Presentatie + bedrijfsrondleiding Fabulous Workspots
20:00: Start ALV in de bovenzaal
21:00: Start netwerkborrel
22:30: Einde

Locatie
Fabulous Workspots, Dr. W. Dreeslaan 1F, 6721 ND Bennekom.
Er is voldoende gelegenheid tot parkeren, aan de achterzijde van het pand.

Meld je hier aan voor deze bijeenkomst.

Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Het bestuur

Bekijk de aanmeldingen!