Bedrijfsbezoek bij Energie voor Elkaar in Ede & Algemene ledenvergadering (ALV)

Slim omgaan met energie is meer dan ooit een hot topic. We moeten van de fossiele brandstoffen af en dus minder gas verbruiken. Energie voor Elkaar is een platform waarbij aangesloten organisaties en warmtebedrijven elkaar versterken, samenwerken en zich richten op een haalbare en betaalbare versnelling van de energietransitie. Bij Energie voor Elkaar ontwikkelen, realiseren én exploiteren ze slimme, groene warmtenetten. Hoe ze dat precies doen?  Dat gaan ze ons op deze avond vertellen.

Na afloop van de presentatie kunnen we genieten van een buffet. Bij mooi weer wordt dit geserveerd op het terras achter het hoofdgebouw van Energie voor Elkaar, aan de voet van molen ‘Concordia’. Tijdens het buffet is er ruimte om onder begeleiding een rondleiding te krijgen door het gebouw.

Algemene ledenvergadering (ALV)

In combinatie met deze bijeenkomst wordt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering gehouden. Het bestuur vraagt iedereen nadrukkelijk om bij de ALV aanwezig te zijn. Dit is een belangrijke bijeenkomst om je betrokkenheid bij en de continuïteit van onze vereniging te versterken. Om je voor te bereiden op deze avond kun je de agenda, jaarcijfers en begroting en notulen 2021 downloaden. Ons nieuwe bestuurslid stelt zich hier alvast aan je voor.     

Heb je vragen of opmerkingen? Voor een soepel verloop van de vergadering ontvangen we die graag vooraf schriftelijk op info@mkbvalleiregio.nl en uiterlijk woensdag 18 mei vóór 17:00 uur.Er liggen enkele exemplaren van de complete jaarrekening en begroting op de ontvangsttafel ter inzage.

Programma

17:30 Inloop met soep en een hapje
18:00 Opening door de voorzitter
18:15 Presentatie Energie voor Elkaar
19:15 Buffet
20:30 ALV
21:15 Netwerkborrel
22:30 Einde MKB netwerkavond
 

Locatie

Energie voor Elkaar Telefoonweg 34 6712 GC Ede Parkeren: er zijn wat plekken op het terrein van Energie voor Elkaar en anders op het Kuiperplein (200 meter lopen). Let op: parkeren in de wijk naast het gebouw is alleen voor vergunninghouders!

Aanmelden en spelregels

  • MKB Valleiregio volgt het coronabeleid van de overheid.
  • Graag uiterlijk 12 mei a.s. aanmelden in verband met de inkopen.
  • Als je je wel hebt aangemeld, niet komt en niet afmeldt voor 12 mei brengen we € 25,- excl. btw in rekening.
  • Introducees zijn van harte welkom, tegen betaling van € 25,- excl. btw (€ 30,25 incl. btw). Vooraf over te maken op NL31 RABO 0330 7914 19 o.v.v. bijeenkomst 19 mei 2022. Deze kosten worden verrekend met het lidmaatschap indien men zich aanmeldt als lid.

We zien je graag op donderdag 19 mei 2022 in Ede.

Het bestuur

Bekijk de aanmeldingen!